Övergivenhet/Instabilitet

Länk till film: Abandonment • Schema Therapy Online

Om du känner igen dig i 5 eller fler av följande påståenden är chansen stor att du har det här schemat.

 • Jag har en tendens att klamra mig fast vid människor om jag tror att de drar sig undan från mig.
 • Jag får jätteångest om jag inte vet var min partner är eller vad hen gör.
 • Jag har en tendens att bli ganska besatt i relationer.
 • Jag letar alltid efter tecken på att min partners känslor förändras.
 • Jag blir så ängslig i relationer att jag tenderar att sabotera dem tidigt eller undvika dem helt och hållet.
 • Jag befinner mig ofta i relationer med människor som inte kan finnas där för mig på ett engagerat sätt.
 • De vuxna i min barndom var oberäkneliga – trevliga ena minuten, sedan kränkande, kalla eller distanserade i nästa.
 • Jag har en tendens att hålla mina känslor och behov för mig själv – jag oroar mig för att om jag visar min partner vem jag verkligen är så kommer de att lämna mig.
 • Det känns som att det bara är en tidsfråga innan förhållanden tar slut – folk brukar lämna mig.
 • Jag har svårt att fokusera på mitt eget liv när jag är i ett förhållande.

Övergivenhetsschemat är den främsta anledningen till att vi får ångest i relationer.

Den utvecklas i en mycket ung ålder, främst när våra vårdgivare är oförutsägbara i sin kärlek och uppmärksamhet. Detta kan bero på psykiska problem, missbruk, känslomässig instabilitet eller för att de är stressade och överarbetade.

Det kan också utvecklas om vi faktiskt övergavs  eller  separerades från våra vårdgivare under en längre tid på grund av sjukhusvistelse eller andra skäl.  När detta händer börjar vi utveckla övertygelser om att människor inte kommer att finnas där för oss konsekvent och att de när som helst kan lämna oss eller överge oss. Vi utvecklar aldrig riktigt en medfödd känsla av säkerhet kring relationer.

På grund av oförutsägbarheten eller övergivandet av vårdgivarna i våra liv, blir vår hjärnas hot-/rädsloradar – amygdala  – hyperkänslig i en mycket ung ålder och aktiveras när vi är i relationer – särskilt med människor som har liknande egenskaper som våra primära vårdgivare.

Amygdala ”känner igen” i princip egenskaperna hos oförutsägbarhet eller känslomässig otillgänglighet hos en partner och sätter igång kamp- eller flyktreaktionen – som vi upplever som ångest och osäkerhet.

Schemat för övergivande, liksom alla scheman, är SJÄLVFÖREVIGANDE/-FÖRVERKLIGANDE. Just de saker vi gör för att försöka hålla fast vid relationen kan leda till desras slut och stärka de grundläggande övertygelserna om att vi alltid kommer att bli lämnade eller övergivna.

Typiska beteenden för det här schemat är:

 • Klamrar sig fast vid sina nära och kära
 • Att bli besatt och kontrollerande
 • Svartsjuka
 • Ber ständigt om uppmuntran
 • Att bli hyperfokuserad på signifikanta andra och utesluta andra människor
 • Hypervaksamhet – letar alltid efter tecken på att slutet på förhållandet är nära.

Vissa människor kommer  att undvika relationer helt eller sabotera dem tidigt eftersom ångesten som relationer genererar är för mycket att hantera. Bortsett från ångest finns det också mycket sorg och depression när det finns ett faktiskt eller upplevt slut på ett förhållande och ibland ilska mot de personer som har lämnat oss.

Hur vi än agerar när det gäller detta schema upplever vi sällan en tillfredsställande relation. Antingen avslutar vi det själva eller så stöter vi bort folk. Så våra rädslor för att bli övergivna besannas –  vilket stärker den grundläggande uppfattningen att människor alltid lämnar oss.

Övergivenhetsschemat är ofta länkat till andra scheman. När det är kopplat till Underkastelse tror vi att om vi inte gör vad andra människor vill så kommer de att lämna oss. När det är kopplat till Beroendeschemat är vi livrädda för att vi inte kommer att kunna överleva på egen hand. Om det är kopplat till Defekt och Skam oroar vi oss för att folk ska lämna oss när de får reda på hur dåliga vi är.

Som alla scheman, på grund av de svåra känslor vi ofta upplever, är vi benägna att bli beroende eftersom det är det enda sättet vi kan få lite lindring från den konstanta ångesten. Vi kan använda alkohol för att dämpa ångesten eller mat för att fylla tomrummet som skapas av det otillfredsställda behovet av kontakt