Defekt och Skam

Länk till film: Defectiveness & Shame • Schema Therapy Online

Schemat Skam och Defekt drivs av de grundläggande övertygelserna ”det är något fundamentalt fel på mig” – ”jag är bristfällig och defekt på något medfött sätt”, ”jag är inte älskvärd”

Vart kommer schemat ifrån?

Skam schemat utvecklas i en barndom där vi blev misshandlade, försummade, ignorerade eller avvisade av de vuxna i våra liv. Oavsett vilken behandling vi fick, fick vi direkt eller indirekt budskapet att det var  något dåligt, skamligt eller bristfälligt med oss. Det kan även ha utvecklats genom mobbning eller liknande i skolan.

Som barn har vi inte förmågan att se att våra föräldrar eller vårdnadshavare har fel – vi tolkar deras kränkande eller försumliga behandling som att det enbart är upp till oss. Vi kan tänka saker som: – Om jag var ett bättre barn, om jag var älskvärd, skulle jag vara älskad.

Det är verkligen tragiskt eftersom skammen vi internaliserar inte är vår att bära – det är giftig skam och den hör hemma hos de vuxna som behandlat oss illa.

Vi behöver inte ens ha blivit behandlade på ett uppenbart kränkande sätt för att få det här schemat. Om vi fick alla våra fysiska och materiella behov tillgodosedda, vi hade en bra utbildning, vi hade trevliga semestrar etc – kan vi fortfarande få detta schema om vi inte hade någon som verkligen uppmärksammade våra tankar och känslor.

Som barn är de viktigaste känslomässiga behoven vi har att verkligen känna oss sedda – att känna att någon förstår oss, hör oss och bryr sig om oss. Vi kanske intellektuellt vet att vi är/var älskade, men vi behöver känna det. Vi behöver känna att någon håller oss i sitt hjärta.

I dagens samhälle, med alla telefoner, ipads, videospel och allmän brist på riktig anslutning mellan människor, är det väldigt lätt att utveckla detta schema som barn.  Vilket förmodligen är en av anledningarna till att depressionen ökar i snabb takt hos unga människor.

Detta schema är ett av de mest genomgripande – dess tentakler når alla områden i våra liv och det hindrar oss från att få många av våra känslomässiga behov tillgodosedda.

Det har en djupgående effekt på våra relationer. Detta schema kan hindra oss från att skapa intima kontakter. Vi är så övertygade om att det är något fel på oss att vi inte vill att någon ska komma för nära. Som några av mina klienter har sagt: ”Om jag låter dem se vem jag verkligen är, kommer de inte att vilja veta av mig längre.

Vi uttrycker sällan våra sanna känslor och behov och därför kan det sluta med att vi känner oss ganska ensamma. Vi bär också på djupa skamkänslor som får oss att känna oss obekväma i vårt eget skinn och  mycket självmedvetna och oroliga runt andra människor.

Detta schema har en väldigt stor inverkan på våra känslor och är ett av de grundläggande scheman som driver depression. Självföraktet och den ständiga inre kritiken får oss ständigt att må skit.

 

Vi saknar i allmänhet självförtroende, har låg självkänsla och har ofta problem med kroppsuppfattningen.

Några beteenden som är typiska för det här schemat är

  • Överkänslighet för kritik och avvisande.
  • Att nedvärdera oss själva och låta andra behandla oss illa.
  • Att ta på sig skulden för problem som inte är vårt fel.
  • Att välja kritiska och avvisande partners.
  • Att stanna i dysfunktionella relationer för att vi har ”tur” att någon står ut med oss.

Detta schema, liksom andra scheman, kan underblåsa beroendeframkallande beteenden, särskilt när det gäller mat och alkohol. Det finns många otillfredsställda känslomässiga behov med detta schema, så vi försöker ofta fylla tomrummet med mat eller döva känslorna av skam, ensamhet och självförakt med alkohol.

Människor som har läkt detta schema känner sig mycket mer bekväma i sin egen hud och tillfreds med människor runt omkring dem. De kommer att förstå att det egentligen inte är något fel på dem – det var deras uppfostran som var fel.

Skammen läggs tillbaka där den hör hemma – på barndomens villkor och de människor som försummat eller misshandlat dem.