Schemakemi

”Må vi utvecklas i ömsesidig respekt och förståelse….”     Anna Kåver

Vi människor har en tendens att i både kärleksrelationer och i vänskapsrelationer attraheras av personer som väcker våra mest grundläggande scheman, vilket benämns schemakemi. Personer som växt upp i en känslokall familj och utvecklat schemat känslomässig depriverad/försummelse fastnar ofta för varandra. Eftersom ingen av de har förmåga att bekräfta varandras känslomässigt vidmakthålls båda parters känslomässiga deprivation. Personer som upplevt svåra förluster under uppväxten och utvecklat ett övergivenhetsschema blir ofta attraherad av opålitliga eller otillgängliga partners, vilket upprepar övergivenhetschemat. Många klienter med underkastelseschema attraheras av partners som är kontrollerande och dominerande. Personer som under uppväxten varit sammanflätad med en förälder fastnar ofta för en partner som de kan sammanfläta sig med och därigenom återupprepa relationen till föräldern, eller för en partner som drar sig undan. Detta leder att personen fortsätter att vara sammanflätad med sin förälder och i båda fallen vidmakthåller de maladaptiva schemat.

Det finns en speciell schemakemi mellan schemana självuppoffring och berättigande/grandios. Dessa scheman är varandras motsatser genom att personer med självuppoffring är fokuserade på andra, medan berättigande personer är fokuserade på sig själva. Det är vanligt att dessa personer attraheras av varandra. När den grandiosa personen har ett så kallat beroende berättigande, dvs schemat berättigande/grandios i kombination med schemat beroende/inkompetens blir schemaattraktionen särskilt stark och den självuppoffrande parten gör allt för den beroende berättigande partnern.

Schemakemi kan även visa sig i form av att en person som är känslomässigt hämmad faller för någon som är känslomässigt spontan och impulsiv. Kanske beror det att den hämmade personens hälsosamma sida vill släppa fram det inre spontana barnet. De egenskaper som i början var de som attraherade brukar med åren bli störande.

Det är troligt att schemaaktivering genererar sexuell kemi i romantiska relationer, vilket skulle kunna innebära att klienter helt enkelt inte känner någon kemi ihop med personer som skulle behandla de på ett bra sätt. Däremot kan det finnas en stark kemi och attraktion för personer som behandlar de på så sätt som upprepar den dåliga behandling de fått i barndomen och som därmed triggar schemat.

Det finns många teorier om hur förälskelse och kärlek uppstår både psykologiska och biologiska. Men schemakemins roll är förmodligen med i dessa relationer och ett påtagligt tecken på att ett schema börjar läkas är att klienten blir mer intresserad och attraherad av en potentiell partner som är sund och som skulle kunna bli en genuin livskamrat för klienten i en respektfull och ömsesidig relation.

En form av schemakemi kan även uppstå mellan klient och terapeut. Här är det viktigt att vi uppmärksammar kemin och kanske rekommenderar klienten att gå till en annan terapeut. En terapeut som inom de etiska gränserna kan ge klienten det han/hon behöver och saknat under uppväxten. Terapeuten ska även här fungera som en förebild inom områden där klienten har brister som tex att uttrycka sig rakt och tydligt för en klient som är blyg och reserverad. Klienten ska känna sig accepterad och uppleva trygghet med terapeuten, samtidigt som terapeuten ska sätta gränser och vara konfrontativ när det behövs.

Mer nyfiken?

Genom att följa länkarna här nedan kan du läsa mer om hur schemaaktivering går till, våra livsarenor som vi ständigt är i och som hela tiden påverkar oss på olika sätt samt hur en dysfunktionell hantering av smärtan uppstår.