Våra livsarenor

”Må vi utvecklas i ömsesidig respekt och förståelse….”     Anna Kåver

Copingstrategier kan ses utifrån teorin om negativa och positiva förstärkningsmekanismer. Följden av att över tid rutinmässigt falla in i copingstrategier för att hantera (eller parera) konsekvenserna av att triggas i maladaptiva scheman kan bli att individen över tid riskerar att ständigt dra sig till, bli kvar i och/eller etablera nya osunda livsarenor. Vid extrema fall kan dessa livsmönster liknas vid ett livsklister som drar oss tillbaka om vi försöker bryta oss loss, enligt devisen ”skomakare bli vid din läst”.

Ett exempel skulle kunna vara en kvinna som varit i en relation där våld förekommit och efter att ha brutit sig ur ändå dras till en ny man med samma tendenser.

Det är därför viktigt att kartlägga arenorna samt stödja beteendeförändring som syftar till varaktig behovstillfredsställelse.

Arenor vi kartlägger:

 • Partnerförhållande
 • Socialt umgänge
 • Ursprungsfamilj
 • Egen familjesituation
 • Arbete/skola
 • Egentid

Frågor att ställa inom varje arena

 • Hur agerar du?
 • Vilken roll har du?
 • Med vem och vilka interagerar du?
 • Vilka värderingar finns i den arenan?
 • Vilka attityder och levnadsregler följer du

Mer nyfiken?

Genom att följa länkarna här nedan kan du läsa mer om hur schemaaktivering går till, våra livsarenor som vi ständigt är i och som hela tiden påverkar oss på olika sätt samt hur en dysfunktionell hantering av smärtan uppstår.